• Polni naziv:
      Prostt d.o.o. – družba za proizvodnjo, trgovino in storitve 
 • Skrajšani naziv:
      Prostt d.o.o.
 • Sedež podjetja:
      Partizanska cesta 32, 2000 Maribor, Slovenija
 • Transakcijski račun pri  Novi KBM d.d.:
      04515 – 0000 459 706
 • ID za DDV:
      SI24110493
 • Matična številka:
      5341868
 • Vpis v sodni register:
      Okrožno sodišče v Mariboru 1/01690/00
 • Osnovni kapital:
      18.778,17 €


Direktor

 

Trgovina in servis

 • g. Miha Laba
 • Tel.:     +386 (0)2   – 22 96 740
 • Fax.:    +386 (0)2   – 22 96 741
 • Gsm.: +386 (0)31 – 614 820  
 • @:      prostt@siol.net
 • www:   www.prostt.si